facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Zakon rycerzy Jana Pawła II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Joanni Pauli II) – https://rycerzejp2.com.pl/ katolickie stowarzyszenie publiczne wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II. Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011. Reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa Henryka Hosera. Zgromadzenie ma za zadanie formację katolickich mężczyzn na wzór życia Jana Pawła II.

Rycerze

Członkiem wspólnoty może być każdy pełnoletni mężczyzna katolik, zobowiązujący się przestrzegać reguły. Wystąpienie z prośbą o przyjęcie w poczet członków jest skuteczne jedynie wówczas, gdy aplikujący zostanie polecony – jedyną drogą dostania się do zgromadzenia jest zaproszenie przez innego rycerza. Następnie rozpoczyna się co najmniej sześciomiesięczny okres próbny, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem kandydata. Po przyjęciu następuje ślubowanie. Są cztery stopnie rycerskie:

  1. Wiara (Fides),
  2. Miłosierdzie (Misericordia),
  3. Solidarność (Solidarite),
  4. Patriotyzm (Patriae).

Wszyscy rycerze są zobowiązani do aktów miłosierdzia.

Strój zakonny

Strojem ceremonialnym jest czarny mucet z żółtym obszyciem i herbem zakonu znajdującym się na piersi i plecach.

Jednostki organizacyjne

Chorągiew

Najmniejszą jednostką organizacyjną zgromadzenia jest chorągiew, którą tworzy dana parafia. Do utworzenia chorągwi potrzebnych jest sześciu braci oraz zgoda proboszcza danej parafii, który po jej utworzeniu staje się kapelanem wspólnoty. Dowódcą chorągwi jest Wielki Rycerz, który jest jednym z trzech oficerów (oprócz niego Kanclerz i Skarbnik) wybieranych na roczną kadencję.

Komandoria

Komandoria odpowiada terytorialnie diecezji. Komandorię tworzą Wielcy Rycerze z każdej chorągwi. Mają oni prawo do wybierania Komandora, który reprezentuje zgromadzenie w relacjach z władzami kościelnymi i świeckimi. Kadencja Komandora trwa 3 lata.

Prowincja

Na czele prowincji stoi Prowincjał, którego kadencja wynosi cztery lata.

Generalat

Wszyscy Prowincjałowie tworzą Radę Generalną. Kadencja Generała nie jest ograniczona, aczkolwiek w każdej chwili może zostać przerwana.

Chorągiew pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i Św. Floriana

Męczennika

  1. Kapelan Chorągwi – Ks. Prałat Piotr Stępniewski.
  2. Wielki Rycerz – Zacny Brat Ireneusz Burcewicz. (tel. 505 924 611)
  3. Kanclerz – Zacny Brat Sławomir Baroniewski.
  4. Skarbnik – Zacny Brat Tadeusz Mojsa.

Spotkania formacyjne odbywają się w drugi piątek miesiąca

  1. Msza Św. o godz. 18.00
  2. Spotkanie w bibliotece parafialnej o godz. 19.00

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie