facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo

Kościół naucza, że podstawowymi celami małżeństwa jest wzajemne uświęcenie małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (por. KKK 1660). Sakrament ten jest widocznym znakiem związku jaki łączy Jezusa Chrystusa ze swoim Kościołem – Oblubieńca i Oblubienicy. Poprzez małżeństwo Bóg udoskonala miłość małżonków, umacniając ich jedność oraz uświęcając ich wspólną drogę ku życiu wiecznemu (por. KKK 1661).

Przygotowanie

Do Sakramentu Małżeństwa trzeba się przygotować. Pierwszym etapem jest przygotowanie duchowe, które dokonuje się poprzez wytrwałą i gorliwą modlitwę. Dokonuje się ono również poprzez trwanie w łasce sakramentalnej i regularne przystępowanie do sakramentów świętych.

Bezpośrednie przygotowanie do ślubu obejmuje:

– kurs przedmałżeński
– 3 indywidualne spotkania w poradni rodzinnej 

W naszej Parafii najbliższy kurs zaczyna się:
– 1 października 2024 r.

Spotkania odbywają się w 5 kolejnych wtorków, w godz. 19.00 – 21.00.

Termin

Zawsze ustalany jest indywidualnie z narzeczonymi. Zwykle sakramentu małżeństwa narzeczeni udzielają sobie w sobotę. Istnieje możliwość zawarcia tego sakramentu w inne dni, jednak ze względu na pokutny charakter piątku, nie zaleca się wybieranie tego dnia (jest to możliwe, jednak wymagana jest odpowiednia dyspensa).

Planowany termin ślubu dobrze jest zgłosić do kancelarii rok wcześniej

Zgłoszenie się do kancelarii

Narzeczeni swoje pragnienie zawarcia małżeństwa powinni zgłosić do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Od tego też momentu rozpoczyna się formalne przygotowanie do ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się w parafii, w której narzeczeni planują zawrzeć małżeństwo.

Dokumenty

1. Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego). Dostępne kursy w tym roku: kliknij tutaj

2. Zgoda księdza proboszcza parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na załatwienie formalności poza macierzystą parafią (jeśli żadne z narzeczonych nie jest naszym parafianinem).

3. Świadectwo chrztu obu stron (wystawione nie później niż 6 miesięcy wstecz).

4. Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu nie ma o nim informacji).

5. Dowody osobiste

6. Akt zgonu współmałżonka (dotyczy wdów i wdowców).

7. Wyrok sądu biskupiego stwierdzający nieważność poprzedniego małżeństwa (dla tych, którzy zawarli wcześniej nieważny związek małżeński).

8. Akt zawarcia i akt rozwiązania małżeństwa (dla tych, którzy zawarli wcześniej związek cywilny).

9. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w dwóch egzemplarzach, sporządzone do sześciu miesięcy przed dniem ślubu. Jest ono niezbędne, jeśli ślub kościelny ma pociągać za sobą skutki cywilnoprawne (tzw. ślub konkordatowy). Jeśli natomiast związek cywilny zawarto już wcześniej, to konieczny jest akt ślubu cywilnego.

Pozostałe informacje

Odpowiedzi na wszelkie nurtujące narzeczonych pytania można uzyskać podczas pierwszego spotkania z księdzem w kancelarii parafialnej. Podczas tej rozmowy ksiądz poinformuje narzeczonych co krok po kroku należy zrobić i przygotować, aby małżeństwo mogło zostać godnie i ważnie zawarte.

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie