facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości (KKK 1514).

Jeżeli chory, który już otrzymał namaszczenie wyzdrowiał, jednak nabył nową ciężką chorobę, lub jego stał uległ poważnemu pogorszeniu, może on powtórnie przyjąć ten sakrament. Właściwą praktyką jest również poprosić kapłana o udzielenie tego sakramentu przed poważną operacją. Praktyka ta dotyczy również osób starszych, u których starość się pogłębiła (por. KKK 1515).

W sytuacjach nagłych, prosimy o osobisty z konkretnym księdzem lub kontakt telefoniczny  (kancelaria: tel. 22 619 09 60, ksiądz dyżurny: 737 323 157).

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie