facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Duszpasterze

ks. Tomasz Kalinowski – proboszcz

Data urodzenia
29 maja 1978 r., Warszawa

Parafia pochodzenia
Narodzenia Pańskiego, Warszawa-Witolin

Data i szafarz święceń
4 czerwca 2005 r., Abp Sławoj Leszek Głódź

Data imienin
22 września

Kontakt
katedra.floriana@gmail.com

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe
magister, AKW, liturgika, 2005
studia podyplomowe, UKSW, liturgika, 2015 –14.06.2017
licencjat, UKSW, liturgika, 14.06.2017

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)
wikariusz, Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha BM, Poświętne, 01.07.2005 – 29.08.2009
wikariusz, Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, 29.08.2009 – 27.08.2014
wikariusz, Bożego Ciała, Warszawa-Kamionek, od 27.08.2014-1.08.2023
proboszcz, św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, Warszawa, od 1.08.2023

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

ceremoniarz konkatedralny, od 01.03.2015
ceremoniarz diecezjalny, od 24.11.2015
członek, Komisja liturgiczna, od 23.12.2021
członek z urzędu, Rada kapłańska, od 01.08.2022
dyrektor, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii DW-P, od 01.08.2022
członek z urzędu, Rada Duszpasterska, od 01.08.2022
ceremoniarz katedralny, od 27.09.2022
wiceprezes, Zarząd Dzieła Misyjnego DW-P, wiceprzewodniczący Zarządu, od 30.11.2022
sekretarz, Rada Duszpasterska, od 01.12.2022

Odznaczenia
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2021

Ks. Marek Grzegrzułka – wikariusz

Urodzony 20 marca 1979 r. Pochodzi z par. św. Stanisława BM w Siennicy.
Wyświęcony na kapłana 5 czerwca 2004 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka.
Studia: magisterium z teologii (AKW, teologia duchowości, 2004)

Był wikariuszem w parafiach Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku, Św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie, MB Częstochowskiej w Wołominie, Najświętszego SPJ w Warszawie-Falenicy, MB Nieustającej Pomocy w  Duczkach, Św. Marii Magdaleny w Warszawie, Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach.

W parafii katedralnej św. Michała Arch. i św. Floriana męcz. został wikariuszem w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 2022 r.

Opiekuje się ministrantami i lektorami, Żywym Różańcem, kręgiem Domowego Kościoła.

Uczy religii w Szkole Podstawowej nr 73, Społecznej Szkole Podstawowej im. S. Lema STO, Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 3 STO, Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego, Technikum Weterynaryjnym.

Ks. Jakub Kowalczyk – wikariusz

Urodzony 14 kwietnia 1978 r. w Warszawie. W 2000 r. wstąpił
do Wyższego  Seminarium Duchownego
Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk
Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia dnia 3 czerwca 2006 r. w Katedrze św. Michała i
św. Floriana w Warszawie. Po seminarium odbył jeszcze studia podyplomowe z
bioetyki i prawa medycznego oraz studia doktoranckie z teologii moralnej na
UKSW. Jako wikariusz posługiwał duszpastersko w parafii p.w. NMP Nieustającej
Pomocy w Duczkach (2006-2008). Następnie posługiwał jako kapelan Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia oraz DPS im. św. Józefa w Warszawie (2008-2009) oraz kapelan
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder i rezydent parafii p.w. św. Jakuba
Apostoła w Warszawie-Tarchominie (2009-2016). Od 2016 r. do 2021 r. pełnił
funkcję wikariusza parafii p.w. św. Izydora w Markach. W latach 2015 – 2020 był
moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie w Diecezji Warszawsko Praskiej. Opiekuje się Diecezjalną Diakonią
Modlitwy RŚ-Ż.

W parafii jest odpowiedzialny za:

przygotowanie młodzieży do bierzmowania;
– zespół Caritas;
wspólnotę Oazy;
– scholę dziecięcą;
– krąg Domowego Kościoła.

Jest katechetą w VIII LO im. Władysława IV i SP nr 50 im. Królowej Jadwigi.

ks. Robert Czarnocki – rezydent

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie