facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Chrzest Świety

 • Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
  Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.
 • SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom:
w I niedziele miesiąca (za wyjatkiem Wielkiego Postu)
– podczas Mszy św. o g. 12.30
w III niedziele miesiąca (za wyjatkiem Wielkiego Postu) – podczas Mszy św. o g. 12.30

•  /w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu/

•  ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu:

powinno być dokonane na ok. PÓŁTORA TYGODNIA przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

•  KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:

odbywa się w SOBOTĘ poprzedzającą chrzest o godz. 19:00 w dolnej sali domu parafialnego pod kaplicą kurialną. (wejście koło biblioteki parafilanej)

•  W DZIEŃ CHRZTU

rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 20 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

 

/miejsce zamieszkania/

– Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
/osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię/

/metryka urodzenia/

– przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC ;

/zgoda rodziców/

– przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;

/zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania/

– rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
– /w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców;
– w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka/;

/rodzice chrzestni/

– dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;

/wymagania stawiane chrzestnym/

– chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą
  /nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
  /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;

 • BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;
  rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;
  na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Osoby dorosłe mieszkające na terenie naszej parafii, które Duch Święty przez posługę Kościoła powołuje do życia według zasad Ewangelii mogą ubiegać się o przyjęcie chrztu w naszej wspólnocie parafialnej.

W tym celu powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Chrzest osobom dorosłym udzielany jest głównie podczas obchodów Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania Pańskiego.

W uzasadnionych przypadkach termin chrztu może być uzgodniony w innym czasie.

 • Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu – okres katechumenatu.
 • Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.
 • Przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie pod kierunkiem jednego z kapłanów.
 • Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.

Kandydat do chrztu powinien złożyć w kancelarii następujące dokumenty:

Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu – okres katechumenatu.

Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.

Przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie pod kierunkiem jednego z kapłanów.

Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej.

Ma on pomagać chrześniakowi, przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

Chrzestny podczas udzielania chrztu: świadczy wobec wspólnoty Kościoła o wierze przyjmującego chrzest.

Chrzestny musi spełniać następujące wymagania:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
  /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;

Ponieważ przyjęcie sakramentu chrztu gładzi wszystkie grzechy i otwiera dostęp do pełni życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła osoba dorosła zazwyczaj od razu otrzymuje wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: bezpośrednio po chrzcie udzielany jest sakrament bierzmowania oraz uczestniczy w Eucharystii przyjmując Komunię św.

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie