facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Siostry Loretanki

Siostry kształtują swoją duchowość na wzór Służebnicy Słowa -Maryi Loretańskiej. Służbę Słowu Bożemu realizują w duchu regu reguły Św. Benedykta na różnych odcinkach pracy apostolskiej.

Zgromadzenie powstało w 1920 roku w Warszawie jako odpowiedź na potrzeby ludu Bożego, a zarazem jako wyraz troski Założyciela, Błogosławionego Ks. Ignacego Kłopotowskiego, o formację duchową człowieka.

Siostry pełnią misję apostolskiego pogotowia – stąd równoramienny biały krzyżyk z żółtą obwódką na welonie. Spieszą więc z pomocą tam, gdzie najbardziej potrzeba nieść Jezusa.

Siostry są przede wszystkim znakiem Jezusa Chrystusa: jak Maryja całe swoje życie oddają Bogu i wyrażają to w składanych ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.


“Czystość – to takie posługiwanie się miłością, żeby Ten, który jest samą miłością, mógł się objawić, ujawnić i spotkać nędzę ludzi, których poza Bogiem nikt miłować nie pragnie”.

“Ubóstwo – oznacza takie posługiwanie się rzeczami, aby osiągnąć skutki zbawcze dla ludzi i społeczności, które Pan powierzy apostolstwu Zgromadzenia”.

“Posłuszeństwo – posłuszni to ci, którzy zwyciężyli poczucie niewystarczalności, wizję klęski, satrój niegodności … i przyjęli adres podany przez Boga, podjęli dzieło większe niż ich wyobraźnia, którzy zaufali i poszli rozdawać miłość Boga”.

 

Założyciel był ojcem ubogich i sam osobiście się nimi zajmował. Troszczył się o sieroty i o dziewczęta ze społecznego marginesu, przygarniał ludzi starych. Wpajał siostrom zamiłowanie do takiej pracy i wyczulał na potrzeby ludzi starych.

 

W momencie gdy Zgromadzenie powstawało, w 1920 roku, najpilniejszą potrzebą było podjęcie w Kościele zadań masowego przekazu Ewangelii poprzez prasę i dobrą książkę. Założyciel nazywał maszyny drukarskie “kazalnicami czasów dzisiejszych”, a siostry “apostołkami prasy”. Do dzisiaj siostry prowadzą własne drukarnie i wydawnictwa.

Założyciel był proboszczem i dostrzegał również potrzeby apostolskie parafii. Dlatego tam też posyłał siostry do pracy: wśród dzieci, do katechizacji oraz do opieki nad chorymi i starszymi.

Zgromadzenie posiada 21 domów w Europie, w tym:

  • 13 domów w Polsce
  • 2 domy we Włoszech
  • 2 domy w Rosji
  • 1 dom w Szwajcarii
  • 1 dom na Ukrainie
  • 1 dom w Rumunii
  • 1 dom w USA

Ważniejsze adresy Zgromadzenia Sióstr Loretanek:

WARSZAWA

Dom Generalny
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18
03 -717 Warszawa
tel. 0-22 /619 14 86

Dom Ojca Ignacego
Świetlica dla najuboższych dzieci Pragi

ul. Sierakowskiego 6
03-716 Warszawa
tel. 0-22 /619 14 86

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
ul. Żeligowskiego 16/20
04 – 476 Warszawa – Rembertów
tel. 0-22 /612 93 64
fax 612 93 62

LORETTO k. Wyszkowa

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Dom Nowicjatu
Loretto
07 – 220 Kamieńczyk n. Bugiem
tel. 0-29 /741 17 37 lub 741 17 87

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie