facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Akcja Katolicka

Roczne sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
przy parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika za rok 2011

1. Aktualny Zarząd
a) prezes –  Katarzyna Jasińska
b) wiceprezes -Tomasz Podsędek
c) wiceprezes – Krystyna Szadkowska
d) sekretarz – Maria Taraszkiewicz
e) skarbnik – Teresa Orciuch

2. Adres kontaktowy i tel. prezesa
Katarzyna Jasińska – 502 94 22 44; 022 -6194075; e-mail: kajasin@wp.pl
03-729 Warszawa ul. Targowa 61 m.31

3. Ksiądz asystent – ks. Konrad Biskup 

4. Miejsce spotkań członków POAK
sala Biblioteki Parafialnej, ul. Floriańska 3.

5. Komisja Rewizyjna
a) przewodniczący – Maria Bańkowska,
b) członek – Bronisława Szczucka,
c) członek – Andrzej Nowakowski,

6. Liczba członków POAK
a) zwyczajnych  23
b) wspierających  2

7. Terminy zebrań :drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

8. Dyżury POAK:  wtorek 16-18, czwartek 10-12

RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ NA RZECZ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ I KOŚCIOŁA W POLSCE:

  • posługa lektorska podczas Mszy św. w niedzielę (12.30, 18.00)  i w dni powszednie: Tomasz Podsędek, Tadeusz Mojsa, Janusz Kuśmierowski, Andrzej Niedbalski
  • zbiórka składek na Katolicki Uniwersytet Lubelski – prowadzi Tadeusz Mojsa
  • opieka nad parafialnym Klubem Szachowym „Pegaz” – Henryk Ziętal,
  • zajęcia prowadzi mistrz szachowy Jarosław Kowalewski w soboty 12.15-14.15.  w sali Biblioteki Parafialnej, Floriańska 3
  • współpraca z Parafialnym Oddziałem Caritas –liczna grupa członków Akcji Katolickiej wchodzi w skład zespołu Caritas (Tomasz Podsędek, Krystyna Szadkowska, Teresa Orciuch, Bronisława Szczucka, Maria Zujewicz) i włącza się we wszystkie podejmowane przezeń działania:   program PEAD (przekazywanie żywności dla potrzebujących z naszej parafii);
  • rozprowadzanie świec dzieł Caritas ( Wielkanoc i Boże Narodzenie); docieranie z życzeniami i paczkami świątecznymi do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych; akcje „Podaj dalej” i „Nie jesteś sam”; organizacja wolontariatu i wsparcie pikniku młodzieżowego itp.
  • przygotowanie reportaży z działalności POAK na stronę internetową DIAK (akdwp.pl) – Magdalena Pionnier; zdjęcia – Maria Bańkowska.
  • uczestnictwo przez zbieranie podpisów w akcjach protestacyjnych przeciwko prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Uczestnictwo w życiu społecznym W czasie zebrań i spotkań POAK – oprócz tematyki dotyczącej naszej parafii, Kościoła lokalnego (diecezji) i Kościoła powszechnego – podejmowana była także problematyka z zakresu życia społecznego i gospodarczego naszego kraju. Akcja Katolicka starała się wpływać na lokalną społeczność, aby propagować obywatelskie postawy wyrażające się m.in. w udziale w wyborach demokratycznych ( w wyborach prezydenckich i samorządowych). Kolportaż książki „Nasz Papież”, ze sprzedaży której dochód był przeznaczony na budowę sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie. ODCZYTY, PRELEKCJE,  SPOTKANIA, WYSTAWY, POKAZY FILMÓW Wystawa kart pocztowych wrocławskiego filokartysty p. Stanisława Chmury pt. „Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje”  przygotowana przez autora przy wsparciu Pani Marzeny Banulskiej ( 12.12.2010 – 21.01.2011 w podziemiach katedry św. Floriana ) 15 stycznia Aleksander Janowski (1866 –1944) – pionier polskiego ruchu krajoznawczego odczyt Janusza Dobrzyńskiego  – uczestniczyło ok. 20 osób
22 lutego zwiedzanie Izby Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Naszym przewodnikiem był pan Józef Szaniawski, organizator i kustosz izby pamięci. Uczestniczyło ok. 25 osób. 2 marca film Antoniego Krauzego, Czarny czwartek  Janek Wiśniewski padł. Film przedstawiał masakrę bezbronnej ludności cywilnej przez regularne jednostki Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej na Wybrzeżu w grudniu 1970.  Uczestniczyło 30 osób.
14 marca spotkanie z panem dr Józefem  Szaniawski na temat: Polska XXI wieku: Wyzwania – zagrożenia – szane. Prelegent opowiedział m.in. o losach Żołnierzy Wyklętych, masakrze bezbronnej ludności cywilnej na Wybrzeżu w grudniu 1970 r, bohaterskiej działalności pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Uczestniczyło ponad 60 osób.
29 marca spotkanie z prof. Andrzej Nowak, pt. Krzyż Polski. Patriotyzm i męczeństwo. Organizowane wspólnie z Wydawnictwem Biały Kruk. Uczestniczyło ponad  400 osób.
7 kwietnia pokaz filmu Marii Dłużniewskiej i Joanny Lichockiej pt. „Mgła” Po emisji filmu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta R P, śp. Lecha Kaczyńskiego. Uczestniczyło ok. 150 osób 11 kwietnia Pokaz filmu biograficzny na temat bł. Bolesławy Lament 13 maja Spotkanie z panem dr Arturem Górski, posłem na Sejm RP na temat „Pułapki nowego prawa wyborczego” Uczestniczyło ok. 30 osób. 26 maja pokaz filmu pt. „Zawód Prymas Polski”. Film powstał na postawie dokumentów znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i opowiada o losach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przedstawia metody prześladowania Kościoła w Polsce przez władze komunistyczne. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserką filmu panią Anną Pietraszek. Uczestniczyło ok. 50 osób.
30 czerwca Przyszłość naszych emerytur – spotkanie z senatorem Zbigniewem Romaszewskim i prof. J. Żyżyńskim. Spotkanie zorganizowane wspólnie z Komitetem Wyborczym PiS.  Uczestniczyło ok 60 osób. 14 sierpnia Dla upamiętnienia 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą 1920 roku, została odprawiona Msza św., po której członkowie Akcji Katolickiej wraz z przedstawicielami Rady Dzielnicy Praga Północ  złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki przed katedrą św. Floriana, a potem na grobie bohaterskiego obrońcy Ojczyzny na warszawskich Powązkach. 26 listopada Wieczór pieśni patriotycznych pt. Listopada rocznice, komentarz historyczny i prowadzenie pan. Zbigniew Prokop. Uczestniczyło ok. 15 osób. 19 grudnia Spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej PIELGRZYMKI W 2011 roku POAK zorganizował 6 pielgrzymek autokarowych (szczegółowy program w załączonym folderze pielgrzymkowym) 17 kwietnia do Łowicza 21-22 maja do Torunia 11 –12 czerwca do Kalisza (odwołana z powodu awarii autokaru) 23-24 lipca do Drohiczyna i Zuzeli 27-28 sierpnia do Różanegostoku i Białegostoku 11 września do Loretto 24 września – POAK uczestniczył w diecezjalnej pielgrzymce do Ostrówka na poświęcenie domu św. s. Faustyny. Pielgrzymki prowadzili: Zbigniew Prokop i Andrzej Remian,  uczestniczyły w nich także jak co roku Siostry Loretanki, które prowadziły modlitwy. Folder pielgrzymkowy przygotowali: Zbigniew Prokop, Katarzyna Jasińska, Magdalena Pionnier, Tomasz Podsędek. PRZYGOTOWANIE I DRUK  MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH Na potrzeby POAK Poligrafia Inicjatywa Praska DIAK  DW-P wydrukowała m.in.: plakaty informacyjne i zaproszenia na wszystkie organizowane spotkania, informator  pielgrzymkowy w wersji czarno-białej i kolorowej, foldery okolicznościowe z informacją o  wystawach planszowych, pocztówki z życzeniami świątecznymi dla podopiecznych Caritas i współpracowników Akcji Katolickiej. Sprawozdanie przygotowała ……………………………… Katarzyna Jasińska Prezes POAK
Drodzy Pielgrzymi! Już po raz XV zapraszamy Was do uczestnictwa w organizowanych przez nas pielgrzymkach. W tym roku pragniemy więcej czasu poświęcić byłej mieszkance Pragi bł. Bolesławie Lament i bł. ks. Jerzemu Popiełuszce w 65 lecie urodzin. Poznamy też wielu Świetych i bohaterów narodowych. Będziemy modlić się w cudownych i świętych miejscach naszej Ojczyzny. Zapraszamy! Zarząd POAK 1.Pielgrzymka do Głogowca, miejsca urodzenia Św. Faustyny w Niedzielę Miłosierdzia 15 kwietnia 2012 r.
W programie: • Świnice Warckie – Msza św. w Kościele św. Kazimierza w miejscu Chrztu Świętego Heleny Kowalskiej – św. Siostry Faustyny • Głogowiec – Dom rodzinny św. Faustyny • Łęczyca – zamek zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV w.; muzeum Regionalne; pomnik żołnierzy Armii Poznań poległych w 1939 r. • Krośniewice – Dom w którym mieszkał Władysław Anders Koszt pielgrzymki – 50 zł 2.Pielgrzymka do Łowicza miejsca urodzenia bł. Bolesławy Lament w sobotę 19 maja 2012 r.
W programie: • Niepokalanów – ośrodek kultu Maryjnego. Klasztor oo. Franciszkanów. Miejsce związane ze św. Maksymilianem Kolbe, zamordowanym w Oświęcimiu. • Szymanów – Kaplica ss. Niepokalanek z Cudowną Figurą Pani Jazłowieckiej, patronki 14 Pułku Ułanów, koronowaną w 1939 r • Guzów – dwór z XIX w. Miejsce urodzenia Michała Kleofasa Ogińskiego, twórcy poloneza „Pożegnanie z Ojczyzną”. • Miedniewice – Sanktuarium Miedniewickiej Pani w Świętorodzinnym Obrazie Koronowanym w 1767 r. • Łowicz – Zwiedzanie Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XV – XVII w. Msza św. w Kościele św. Ducha w miejscu Chrztu świętego bł. Bolesławy Lament pod przewodnictwem JE Abp. Henryka Hosera SAC. Koszt pielgrzymki – 45 zł 3.Pielgrzymka na Kujawy do Chełmna, Bydgoszczy i Torunia Sobota-Niedziela 16-17 czerwca 2012
W programie: 16 VI • Golub-Dobrzyń – gotycko-renesansowy zamek rezydencja Anny Wazównej – Białej Damy • Chełmno – krzyżackie miasto z 1233r. Tu w 1922 r. Bł. Bolesława Lament zakupiła dom dla swojego Zgromadzenia. W Kościele Farnym cudowny obraz M. B. Bolesnej koronowany w 1754 r. • Bydgoszcz – w Farze Madonna z różą – obraz MB Pięknej Miłości – koronowany w 1966 r. • Kościół Polskich Braci Męczenników – pamiątki po Bł. ks. J. Popiełuszce • Górsk – tu został porwany w 1984 roku ks. Jerzy • Toruń – sanktuarium MB Nieustającej Pomocy cudowny obraz koronowany w 1967 r. Nocleg w Domu Pielgrzyma 17VI • Włocławek – katedra – miejsce święceń kapłańskich sł. B. Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Miejsce śmierci Bł. ks. J. Popiełuszki • Płock – katedra z grobowcem Bolesława Krzywoustego i Sanktuarium Św. Faustyny • Czerwińsk – sanktuarium Królowej Mazowsza Koszt 120zł. 4. Pielgrzymka na Podlasie do Wizny, Suchowoli, Białegostoku sobota-niedziela 7-8 lipca 2012
W programie: 7 VII • Łomża – katedra z 1526 r. z cudownym obrazem koronowanym w 1991 r. • Wizna –Strękowa Góra – miejsce śmierci i grób w bunkrze obronnym bohatera września 1939 kpt. WP Wł. Raginisa • Suchowola – Izba Pamięci Bł. ks. J. Popiełuszki i miejscowość Jego młodości • Sokółka – sanktuarium Cudownej Hostii • Święta Woda – sanktuarium Maryjne i Góra Krzyży • Białystok – nocleg 8 VII • Białystok – Sanktuarium Bł. Bolesławy Lament i Bł. ks. Michała Sopoćki oraz Muzeum Sybiraków i Grób Nieznanego Sybiraka • Hodyszewo – Sanktuarium Królowej Podlasia 5.Pielgrzymka do Matki Ziemi Świętokrzyskiej Kałków-Godów, Wąchock, Skarżysko Kam. 12 sierpnia 2012
W programie: -Kałków Godów- sanktuarium Matki Ziemi Świętokrzyskiej. W monumentalnej Golgocie kaplica Martyrologium Narodu Polskiego. – Wąchock- opactwo Cystersów z XIII w. Muzeum z pamiątkami z II wojny światowej i prochy legendarnego ”Ponurego” -Skarżysko- Kam. Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej z 1983r. -Lewiczyn- drewniany kościół z 1606r. z Sanktuarium Pani Ziemi Grójeckiej -Belsk D. – w kościele prochy J. Kozietulskiego 6 Pielgrzymka do Ossowa i Loretto m. śmierci I. Skorupki i sanktuarium bł. Ks. I.Kłopotowskiego Niedziela 9 września 2012
W programie: -Ząbki-Kościół M. B. Szkaplerznej, miejsce pracy bł. ks. J. Popiełuszki 1947-1984 -Ossów- miejsce śmierci ks. I. Skorupki i cmentarz orląt 1920. -Loretto-Sanktuarium Bł. ks. I. Kłopotowskiego. Msza św. -Niegów- Kościół i dom Generalny ss. Samarytanek i prochy Sługi Bożej s. Wincenty Jaroszewskiej 1900-1937 -Radzymin- Cmentarz z 1920r. 15 lat … W roku bieżącym mija 15 lat od czasu, gdy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przykatedrze Warszawsko – Praskiej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika podjął się organizacji pielgrzymek do Sanktuariów i Miejsc Pamięci Narodowej. Nasze pielgrzymki rozpoczęliśmy w 1998 r od Szymanowa, gdzie króluje poświęcona przez Świętego Arcybiskupa Warszawy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Matka Boża Jazłowiecka z Podola i domu rodzinnego Świętej ( wówczas błogosławionej) Faustyny Kowalskiej w Głogowcu. Nawiedziliśmy też Matkę Bożą w Loretto i wmurowaliśmy tablicę pamiątkową ku czci Bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Katedrze w Drohiczynie. Razem ponad siedemdziesiąt wyjazdów. Po 5 – 6 rocznie. Ale zawsze rok w rok do Matki Bożej Loretańskiej i grobu Bł. proboszcza naszej świątyni katedralnej ks. Ignacego Kłopotowskiego w Loretto nad Liwcem. Nie sposób wymieniać wszystkich miejsc. Naszym celem jest kultywowanie pamięci i pogłębianie wiedzy o życiu i pracy Świętych i Bohaterów Narodowych. Święta Faustyna, Błogosławiona Bolesława Lament, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski czy bohaterski kapłan ks. Ignacy Skorupka to osoby, na stałe związane z naszą diecezją, którym najwięcej poświęciliśmy czasu i modlitw. Ale byliśmy też u Św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży, Św. Stanisława biskupa męczennika – patrona Polski, św. Jadwigi królowej, Św. Rafała Kalinowskiego – patrona Sybiraków, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Św. Maksymiliana Kolbe, Bł. o. Honarata Koźmińskiego czy w Zuzeli – miejscu urodzenia sł. Bożego prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Były to zazwyczaj wyjazdy jednodniowe, głównie po Mazowszu i do miejsc kultu religijnego w sąsiednich diecezjach. Dwa dni pielgrzymowaliśmy by złożyć hołd Królowej Polski na Jasnej Górze i nawiedzić Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską, dotrzeć do Różanegostoku, Świętej Wody i Białegostoku czy do Torunia, Włocławka i Płocka. Byliśmy także pod Grunwaldem i pod Racławicami. Modliliśmy się pod Maciejowicami i Olszynką Grochowską. Byliśmy na cmentarzach pod Ossowem i Radzyminem, nad Bzurą, Wizną, Wytycznem, Kockiem i w Palmirach. Z roku na rok prowadzone przez nas pielgrzymki cieszyły się coraz większym powodzeniem. Podniosła atmosfera, różaniec, modlitwy i śpiewy prowadzone przez siostry zakonne z różnych zgromadzeń, tworzyły niezapomniany klimat. Trzeba było widzieć skupione, jaśniejące twarze pielgrzymów wpatrzone w cudowne oblicza Matki Najświętszej czy Jej Syna. Myślę że wiele westchnień i próśb zanoszonych przez pielgrzymów zostało wysłuchanych, a w sercu zagościła na stałe nadzieja i miłość. Dziękujemy wszystkim, którzy dopomagali w organizacji pielgrzymek – księżom Proboszczom, siostrom zakonnym i członkom Akcji Katolickiej. Bóg zapłać!! Informacje ogólne Zapisy w czasie dyżurów Katedralnego Oddziału Akcji Katolickiej: • wtorki 16.00 –18.00 i czwartki 10.00 – 12.00 • w sali Biblioteki Parafialnej ul. Floriańska 3 • oraz w niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 i 18.00. Autokar podstawiany będzie przed Urzędem Dzielnicy Praga Północ (ul. ks. I. Kłopotowskiego 15) na 15 minut przed odjazdem. W cenę pielgrzymki wchodzi przejazd autokarem, ubezpieczenie od NW i opłaty za wstęp, koszt kwiatów, ofiary za prelekcje w kościołach itp. Wyżywienie – kanapki i napoje – we własnym zakresie. Należy zabrać potrzebne leki, parasole i wygodne obuwie. Osoby starsze winny być w towarzystwie opiekunów. Staramy się, aby każdej pielgrzymce towarzyszyła osoba duchowna. Są to zazwyczaj ss. loretanki. ODZNAKA „SZLAKIEM MIEJSC KULTU RELIGIJNEGO NA MAZOWSZU”
Wszyscy uczestnicy naszych pielgrzymek mają szansę na zdobycie odznaki krajoznawczej „Szlakiem miejsc kultu religijnego na Mazowszu”. Została ona ustanowiona przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej w Warszawie. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc kultu religijnego na Mazowszu. Aby ją zdobyć, należy odwiedzić 10 miejsc kultu religijnego. Odznakę zdobywają turyści, którzy ukończyli 10 lat. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny KTP Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, Rynek Starego Miasta 23. Szczegółowe informacje o odznace dostępne są w oddziale stołecznym PTTK w Warszawie

Opracowanie: Zbigniew Prokop
Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie