facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Nabożeństwo Pierwszych Sobót
Darem Niepokalanego Serca Maryi

W 1917 r. Matka Najświętsza ukazując się trojgu dzieciom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie w Fatimie powiedziała: Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Jeżeli ludzie się nie nawrócą Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział. O, gdyby ludzie zechcieli żałować za grzechy!
Pokazała dzieciom piekło: Potępione dusze były w ludz­kich ciałach, kotłowały się bez przerwy w płomieniach i krzyczały z przerażenia. Po wizji piekła Matka Boża po­wiedziała dzieciom: Widziałyście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Pan Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokala­nego Serca, gdyż wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by s/ę za nie ofiarował i modlił… Gdy będziecie ponosić ofiary mówcie:

O Jezu, to z miłości do Ciebie,
za nawrócenie grzeszników
i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryja powiedziała Łucji, że grzechy niewdzięcznych ludzi co chwilę ranią Jej Niepokalane Serce i poprosiła o zadośćuczynienie przez odprawienie nabożeństwa pięciu pierwszych kolejnych sobót miesiąca.
Jeśli uczynią co powiem, zbawi się wiele dusz…

Przychodzę prosić o zadośćuczynieniei poprosiła o:

  1. Komunię świętą wynagradzającą
  2. Cząstkę różańca wynagradzającego

(nie dodawać innych intencji)

  1. Spowiedź świętą wynagradzającą
  2. Towarzyszenie Maryi przez 15 minut (bez odmawiania różańca) w rozważaniu piętnastu tajemnic różańca z intencją zadośćuczynienia.

Każdemu, kto z miłości do Maryi odprawi to nabożeństwo, Matka Boża obiecuje:

Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia.
Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję
zbawienie. Dusze te będą kochane przez Boga,
jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron.

Jakże szczęśliwi będziemy w chwili śmierci, gdy nasza Matka przyjdzie i zaprowadzi nas do domu Ojca.

Moje Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą prowadzącą do Boga.

Pewność zbawienia to wielka łaska, bo obietnice Boże są nieodwołalne.

Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana.

Ad.1. Propozycja modlitwy po Komunii świętej:
Kocham Cię Jezu Królu Miłości odwiecznej i przyjmuję Cię z miłością na Króla mojego serca. Proszę, ukryj mnie na zawsze w Twoim Boskim Sercu i przyjmij moje życie w hoł­dzie wdzięczności za dar zbawienia, którego udzielasz mi przez pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi.

O czuła Matko, przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny, Ojczyzny i świata, które co chwilę ranią Twoje Niepokalane Serce! Aby wynagrodzić Ci za wielkie cier­pienia, których doznajesz od nas, niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną miłość Jezusa obecnego w moim sercu. Z miłością poddaję się Twojemu królowaniu, aby jak najszybciej zatryumfowało Twoje Niepokalane Serce. Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

Ad.2. Różaniec w intencji wynagrodzenia
Różaniec odmawiamy by wynagrodzić Maryi za bluźnier-stwa i niewdzięczność jakich doznaje.
Maryja w Fatimie podkreśla, że Różaniec potrafi uzyskać dla nas to, czego w żaden inny sposób nie osiągniemy:
Odmawiajcie różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, bo tylko Ona może wam pomóc.
Jan Paweł II powiedział Od lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Róża­niec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze do­znawałem otuchy. Ileż to łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez Różaniec.”

Ad.3. Spowiedź święta wynagradzająca:
Jezus z radością przebacza każdy grzech, gdy człowiek okazuje skruchę.
Pan Jezus powiedział do Łucji, że osoby które zapomną wzbudzić intencję wynagradzającą przed spowiedzią mogą ją wzbudzić przy następnej spowiedzi, wykorzystując do tego pierwszą nadarzającą się okazję.

Ad.4. Rozważanie bez odmawiania różańca:
Matka Boża zaprasza, abyśmy towarzyszyli Jej w rozwa­żaniu 15 tajemnic różańca z intencją zadośćuczynienia za pięć zniewag, którymi obrażane jest Jej Niepokalane Serce. Kto przyjmie to zaproszenie, ten otrzyma dar kon­templowania Oblicza Chrystusa wspólnie z Maryją.

Wsłuchajmy się w rozważania Jej serca przechodząc razem z Nią od jednej tajemnicy różańcowej do drugiej. Razem z Maryją dziękujmy Jezusowi za Jego miłość, kochajmy i uwielbiajmy Go.

Siostra Łucja zachęca: Któż nie potrafi myśleć o tajemni­cach różańca? O zwiastowaniu anielskim i o pokorze naszej drogiej Matki, która nazywa siebie służebnicą? Lub o męce Jezusa, który miłości do nas tak wiele wycierpiał? l o Na­szej Matce stojącej na Kalwarii blisko Jezusa? Któż więc nie potrafi spędzić na tych świętych myślach 15-stu minut przy najczulszej z Matek?

(Pomocą może służyć przeczytanie rozważań różańcowych lub wysłuchanie ich o godz. 11.45 w pierwszą sobotę miesią­ca w Radiu Maryja).

Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

Matka Boża znając przyszłość cierpi, bo wie, że wielu Jej dzieciom zagraża wieczna męka, dlatego prosi:

Módlcie się, módlcie się gorąco
i podejmujcie dużo czynów pokutnych
za grzeszników, ponieważ wielu idzie do piekła.

Przesłanie Matki Bożej z Fatimy pozwala zrozumieć, że sensem życia jest ofiarowanie się Bogu. Gdy każdego ranka ofiarujemy cały dzień Bogu, wtedy całe nasze życie będzie służyło zbawieniu dusz. Możemy to uczynić mówiąc:

O Jezu, ofiaruję Ci ten dzień z miłości do Ciebie,
za nawrócenie grzeszników
i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi,

Wynagradzajmy Jezusowi i Maryi z miłością: módlmy się i wypełniajmy obowiązki z miłością, przyjmijmy cierpie­nia z miłością i wszystko czyńmy z miłością, by nasi bracia i siostry wrócili do Boga. Miłością osiągniemy wszystko.
Ci, którzy będążyć nabożeństwem do Niepokalanego Ser­ca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży złłucja

Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
Parafia pw. Św. Józefa w Kielcach. Zamówienia na folderek Kielce tel.: 041 362-43-00 lub folderki@op.pl
Ks. Mirosław Drozdek, w książce pt. Pierwsze soboty miesiąca” podaje propozycje prowadzenia nabożeństwa przez kapłanów. Książkę można zamawiać: Zakopane, tel. 018 206 64 20, sekretariat@smbf.pl

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie