facebook
YouTube

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie

Jubileusz 350-lecia nadania praw miejskich Pradze

Obchody Jubileuszu 350 – lecia Nadania Praw Miejskich Warszawie Pradze zorganizował Kościół Warszawsko – Praski współdziałając z Władzami Samorządowymi Pragi.

Najważniejszym wydarzeniem podczas obchodów jubileuszowych stała się uroczysta Msza św. sprawowana w Katedrze Praskiej Św. Floriana dnia 1 maja 1998 roku o godz. 18.00 z udziałem całego Episkopatu Polski pod przewodnictwem Sekretarza Stanu z Rzymu, Jego Eminencji Księdza Kardynała Angelo Sodano.

Wśród zaproszonych gości obecny był także Jego Ekscelencja Ks. Bp Jan Olszański, biskup kamieniecko – podolski, ponieważ od 1583 aż do 1794 roku Praga była pod jurysdykcją biskupów kamienieckich. W XVII w. biskup kamieniecki Michał Działyński został formalnym założycielem Pragi, bowiem 10 lutego 1648 roku otrzymał od króla Władysława IV przywilej miejski, do którego dołączona była pieczęć, która stała się herbem miasta Pragi. Biskupi kamienieccy mieli na Pradze swoją rezydencję.

FRAGMENT DEKRETU KRÓLA WŁADYSŁAWA IV nadającego prawa miejskie Pradze:

“Gdy Przewielebny w Chrystusie Ojciec Michał Działyński biskup kamieniecki, z całą swą wielebną Kapitułą, pokornie nas upraszali, ażeby na brzegu Wisły przeciwległym miastu naszemu Warszawie, na gruncie własnym, czyli dziedzicznym, gdzie kaplica Lauretańska Najświętszej Panny niedawno wystawiona jest, mając tamże zamiar miasto założyć, oraz mieszkańców osiadłych pod stałe prawa podciągnąć i ustawami publicznemi opatrzyć, za naszem na to przyzwoleniem, iżby dozwolonem mu było wykonać; my zważając, iż to na większą chwałę Boga i na rozszerzenie czci N. Panny Loretańskiej najsilniej wpływać będzie i że to miasto rezydencyi naszej Warszawie przyległe, już dawszy poznać pierwsze fundamenta swojej postaci, stanie się w uczczeniu Bogarodzicy, wielkim Rzplitej zaszczytem i wygodą, chętnie postanowiliśmy na założenie jego zezwolić tak, jak niniejszym dyplomem zezwalamy i odtąd prawem niemieckim, które zwią Magdeburskie, nadajemy i do niego wcielamy, mieć chcąc ażeby Pragą dawnem mianem ciągle i na wieki przezywało się. Prócz tego, odrzucając i unieważniając wszystkie miary i zwyczaje obecnemu prawu magdeburskiemu przeciwne, a jakich Prażanie dotąd używali, postanowiliśmy niniejszym dyplomem naszym dać i udzielić zupełną i wszechstronną tymże mieszkańcom władzę: do utworzenia magistratu z burmistrza, rajców, wójta, ławników, do ich nowego każdorocznie obierania i zmieniania na dzień S. Benedykta Opata.

Dan w Warszawie, dnia 10 miesiąca lutego roku Pańskiego 1648, panowań naszych w Polsce roku piętnastego a w Szwecji szesnastego.

Władysław Król.”

Charkterystyka ikonograficzna HERBU PRAGI:
/odczytana przez J. E. Ks. Bpa Jana Olszańskiego podczas uroczystości poświęcenia/

“Herb Pragi jest dość niezwykły i należy najprawdopodobniej do najbardziej skomplikowanych znaków miejskich na świecie.

U góry widnieje Kaplica Loretańska wystawiona na wzór kaplicy w Loreto (we Włoszech), przez Michała Działyńskiego, założyciela Pragi, podtrzymywana przez aniołów.
Nad tym znajduje się Matka Boża z Dzieciątkiem.
Pod kaplicą umieszczony jest Ogończyk (herb rodziny Działyńskich, z której pochodził założyciel Pragi), a także infuła i pastorał.
Na samym dole znajduje się herb kapituły kamienieckiej – dwa skrzyżowane klucze i miecz. Całość otoczona jest wieńcem z liści laurowych.

Podobizna kaplicy Loretańskiej widnieje w herbie dlatego, że w owych czasach najważniejszym miejscem kultu na Pradze był Kościół Matki Boskiej Loretańskiej”.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił Ks. Bp Zygmunt Kamiński ordynariusz diecezji płockiej.

Po Mszy Św. został odsłonięty i poświęcony pierwszy Herb Miasta Pragi umieszczony w postaci mozaiki na frontonie Katedry.

Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła w Warszawie