facebook
Floriańska 3

Parafia katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

numer konta parafialnego 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI

Jesteś tutaj: katedra-floriana.waw.pl » Historia » Początki

Początki

Początki osadnictwa na prawym brzegu Wisły w rejonie Warszawy sięgają XI w.
Od 1583 aż do 1794 roku Praga była pod jurysdykcją biskupów kamienieckich, którzy na Pradze mieli swoją rezydencję.
W XVII w. biskup kamieniecki Michał Działyński został formalnym założycielem Pragi, bowiem 10 lutego 1648 roku otrzymał od króla Władysława IV przywilej miejski , do którego dołączona była pieczęć z herbem miasta Pragi. Król Władysław IV polecił umieścić w głównej części herbu miasta Pragi wizerunek Matki Boskiej Loretańskiej oraz Domku Maryi.

Największy rozwój Pragi nastąpił w XVII w., gdy król Władysław IV w 1617 r. sprowadził oo. bernardynów, którzy wybudowali tu swój klasztor i kościół wraz z kaplicą wzorowaną na Domku Maryi we włoskim Loreto. Wkrótce umieszczona we wnętrzu kościoła łaskami słynąca figura Matki Boskiej Loretańskiej stała się ważnym miejscem pielgrzymkowym.

Samodzielność miejską Praga utraciła w 1791 r., kiedy to została przyłączona do Warszawy.