facebook
Floriańska 3

Parafia katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

numer konta parafialnego 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI

Jesteś tutaj: katedra-floriana.waw.pl » Sakramenty » Chrzest

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. 
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.

CHRZEST DZIECI W NASZEJ PARAFII

•  Terminy:

 • SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom:

w I niedziele miesiąca (za wyjatkiem Wielkiego Postu)

- podczas Mszy św. o g. 12.30

w III niedziele miesiąca (za wyjatkiem Wielkiego Postu)

- podczas Mszy św. o g. 12.30

•  /w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu/

•  ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu:

powinno być dokonane na ok. PÓŁTORA TYGODNIA przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

•  KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:

odbywa się w SOBOTĘ poprzedzającą chrzest o godz. 19:00 w dolnej sali domu parafialnego pod kaplicą kurialną. (wejście koło biblioteki parafilanej)

•  W DZIEŃ CHRZTU

rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 20 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

 

•  Warunki udzielania chrztu:

/miejsce zamieszkania/

- Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii; 
/osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię/

/metryka urodzenia/

- przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC ;

/zgoda rodziców/

- przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;

/zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania/

- rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego; 
- /w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców; 
- w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka/;

/rodzice chrzestni/

- dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;

/wymagania stawiane chrzestnym/

- chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą 
  /nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego; 
  /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;

•  Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • - BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; 
  rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; 
  na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • - ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

 

CHRZEST OSÓB DOROSŁYCH W NASZEJ PARAFII

Osoby dorosłe mieszkające na terenie naszej parafii, które Duch Święty przez posługę Kościoła powołuje do życia według zasad Ewangelii mogą ubiegać się o przyjęcie chrztu w naszej wspólnocie parafialnej.

W tym celu powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej.

•  Termin udzielania chrztu dorosłym

Chrzest osobom dorosłym udzielany jest głównie podczas obchodów Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania Pańskiego.

W uzasadnionych przypadkach termin chrztu może być uzgodniony w innym czasie.

•  Przygotowanie do chrztu

  • Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu - okres katechumenatu.
  • Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.
  • Przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie pod kierunkiem jednego z kapłanów.
  • Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.

•  Dokumenty wymagane przy chrzcie dorosłych

Kandydat do chrztu powinien złożyć w kancelarii następujące dokumenty:

  • - metrykę urodzenia z USC;
  • - zgodę Biskupa Ordynariusza na chrzest 
   /z prośbę o zgodę na chrzest osoby dorosłej występuje do Biskupa parafia po zakończeniu okresu przygotowań do chrztu/;
  • - w przypadku osób pełnoletnich konieczne jest zeznanie dwóch świadków potwierdzające stan cywilny kandydata do chrztu;

•  Chrzestny

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej.

Ma on pomagać chrześniakowi, przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

Chrzestny podczas udzielania chrztu: świadczy wobec wspólnoty Kościoła o wierze przyjmującego chrzest.

Chrzestny musi spełniać następujące wymagania:

  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/;
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego; 
   /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/;

•  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Ponieważ przyjęcie sakramentu chrztu gładzi wszystkie grzechy i otwiera dostęp do pełni życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła osoba dorosła zazwyczaj od razu otrzymuje wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: bezpośrednio po chrzcie udzielany jest sakrament bierzmowania oraz uczestniczy w Eucharystii przyjmując Komunię św.