facebook
Floriańska 3

Parafia katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

numer konta parafialnego 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI

Jesteś tutaj: katedra-floriana.waw.pl » Sakramenty » Bierzmowanie » Dla dorosłych

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH odbywa się piątki (oprócz pierwszych piątków miesiaca)

(prosimy o przeczytanie informacji do końca)

INFORMACJE O NOWYM KURSIE (który rozpocznie się od września 2020 r.znajdują się kilka akapitów niżej)

 

Osoby dorosłe mieszkające  lub przygotowane do bierzmowania na terenie diecezji warszawsko-praskiej, które z różnych przyczyn dotychczas nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania mogą ubiegać się o przyjęcie tego sakramentu w katedrze.

Z terenu Warszawy lewobrzeżnej też przyjmujemy (za zgodą miejscowego proboszcza).


Limit 50 przyjmujących sakrament (decyduje kolejność złożenia wszystkich dokumentów w kancelarii parafialnej od poniedziałku do środy włącznie). Nie przyjmujemy zgłoszeń w dniu bierzmowania.

 

Sprawdź poniżej czy masz wszystkie dokumenty. Dokumenty należy złożyć w kancelarii w poniedziałek, wtorek, najpóźniej w środę przed piątkiem, w którym będzie udzielany sakrament. Godziny pracy kancelarii: pn.-pt. 10-11; 16-18.

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • - zaświadczenie stwierdzające przygotowanie do bierzmowania (wydane przez duszpasterza z terenu archidiecezji warszawskiej lub diecezji warszawsko-praskiej)
  • - potwierdzenie przystąpienia do sakramentu pokuty przed bierzmowaniem (podpis spowiednika)
  • - metryka chrztu
  • - zaświadczenie świadka, dopuszczające go do tej godności (świadek jest osobą praktykującą wiarę, zgłasza się do kancelarii w parafii, w której mieszka i prosi kapłana o świadectwo moralności potwierdzające praktyki religijne) (więcej informacji o świadku znajduje się kilka akapitów niżej)
  • - zwyczajowa ofiara (datek)
W uroczystość przyjęcia sakramentu obowiązuje elegancki strój!

Zastrzega się możliwość niedopuszczenia do sakramentu bierzmowania w pierwszym terminie z powodu niedopełnienia wszystkich formalności.

Uwaga: Zgłoszenia nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą przyjmowane! Zastrzegamy sobie także prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy weryfikującej jego przygotowanie, w wyniku której kandydat może zostać niedopuszczony do sakramentu bierzmowania!

 

W naszej parafii prowadzimy  kurs przygotowawczy do bierzmowania dla osób dorosłych (urodzonych przed 2001 rokiem, NIE PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻY ze szkół średnich).

Najbliższy kurs rozpocznie się 15 lutego 2021 o godz. 19:30. Zapisy tego samego dnia od 18:30.

Kurs odbywa się w domu parafialnym (za kościołem, w sali kurialnej, sala po lewej stronie kancelarii).

W trakcie kursu odbędzie się 12 katechez . Katechezy odbywają się w godzinach od 19:00 do 21:00 (za wyjątkiem pierwszej katechezy, która odbędzie się o 19:30). Każdy z kursantów musi uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

Zainteresowani na pierwsze spotkanie muszą przynieść z sobą zgodę proboszcza na przygotowanie poza Parafią oraz do wglądu metrykę chrztu i 50 zł na zakup katechizmu i innych lektur.

•  Świadek bierzmowania:

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który przygotowuje go do przyjęcia sakramentu oraz pomaga mu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Św., którego otrzymał.

Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.

Funkcję świadka może pełnić inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii. Świadkiem nie może być rodzic kandydata. (kan. 893)

Od świadków, poza zaświadczeniem dopuszczającym ich do tej godności, nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów, oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

 

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH SAKRAMENT BIERZMOWANIA UDZIELANY JEST BEZ ZMIAN.