facebook
Floriańska 3

Parafia katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

numer konta parafialnego 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI

Jesteś tutaj: katedra-floriana.waw.pl » Sakramenty » Bierzmowanie » Dla dorosłych

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

(prosimy o przeczytanie informacji do końca)

W DNIU 27 GRUDNIA 2019 NIE BĘDZIE UDZIELANY SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

Osoby dorosłe mieszkające  lub przygotowane do bierzmowania na terenie diecezji warszawsko-praskiej, które z różnych przyczyn dotychczas nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania mogą ubiegać się o przyjęcie tego sakramentu w katedrze.

Z terenu Warszawy lewobrzeżnej też przyjmujemy (za zgodą miejscowego proboszcza).

W naszej parafii prowadzimy  kurs przygotowawczy do bierzmowania dla osób dorosłych (urodzonych przed 1999 rokiem, NIE PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻY ze szkół średnich).

Najbliższy kurs rozpocznie się 24 lutego 2020. 

Kurs odbywa się w domu parafialnym (za kościołem, w sali kurialnej, sala po lewej stronie kancelarii).

Zapisy odbywać się będą w dniu pierwszego spotkania od godziny 18:20.

Kurs trwa 6 tygodni. 10 katechez. Od godziny 19:00 do 21:00 . Każdy z kursantów musi uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

 

Zainteresowani muszą przynieść z sobą zgodę proboszcza na przygotowanie poza Parafią oraz do wglądu metrykę chrztu i 50 zł na zakup katechizmu i innych lektur.

•  Terminy:

Sakrament bierzmowania jest udzielny w naszej katedrze
w każdy piątek podczas Mszy św. o g. 18.00 (także podczas wakacji)
/z wyjątkiem: I piątku miesiąca oraz uroczystości i świąt kościelnych/.

Kandydaci do bierzmowania wraz ze świadkiem uczestniczą w odprawie ("próbie") do przyjęcia bierzmowania
w katedrze w piątek o g. 17.30. (gdy wypadają nabożeństwa okresowe -w październiku, maju i czerwcu- wówczas o godzinie17.00)

Obowiązuje elegancki strój!

Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy poprzedzające wybrany przez kandydata dzień przestąpienia do sakramentu bierzmowania w godzinach pracy kancelarii katedralnej przy ul. Floriańskiej 3 /wejście od podwórka/. Nie przyjmujemy zgłoszeń w dniu bierzmowania.

UwagaZgłoszenia bez poświadczonej spowiedzi nie będą przyjmowane!

 

•  Warunki przyjęcia do bierzmowania dorosłych:

Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania odbywa się na nasyzm kursie lub w parafii zamieszkania kandydata w formie spotkań indywidualnych uzgodnionych z miejscowymi duszpasterzami lub spotkań grupowych według zasad przez nich określonych.

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • - zaświadczenie stwierdzające przygotowanie do bierzmowania (wydane przez duszpasterza z tereu archidiecezji warszawskiej lub diecezji warszawsko-praskiej)
  • - potwierdzenie przystąpienia do sakramentu pokuty przed bierzmowaniem
  • - metryka chrztu
  • - zaświadczenie świadka, dopuszczające go do tej godności (świadek jest osobą praktykującą wiarę, zgłasza się do kancelarii w parafii, w której mieszka i prosi kapłana o świadectwo moralności potwierdzające praktyki religijne)
  • - zwyczajowa ofiara związana z kosztami kancelaryjnymi

Zastrzega się możliwość niedopuszczenia do sakramentu bierzmowania w pierwszym terminie z powodu niedopełnienia wszystkich formalności.

Uwaga: Zgłoszenia nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą przyjmowane! Zastrzegamy sobie także prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy weryfikującej jego przygotowanie, w wyniku której kandydat może zostać niedopuszczony do sakramentu bierzmowania!

 

•  Świadek bierzmowania:

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który przygotowuje go do przyjęcia sakramentu oraz pomaga mu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Św., którego otrzymał.

Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.

Funkcję świadka może pełnić inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii. Świadkiem nie może być rodzic kandydata. (kan. 893)

Od świadków, poza zaświadczeniem dopuszczającym ich do tej godności, nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów, oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

 

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH SAKRAMENT BIERZMOWANIA

UDZIELANY JEST BEZ ZMIAN.