facebook
Floriańska 3

Parafia katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

numer konta parafialnego 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI

Jesteś tutaj: katedra-floriana.waw.pl » Sakramenty » Bierzmowanie » Dla dorosłych

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

(prosimy o przeczytanie informacji do końca)

Osoby, które w lutym 2020 rozpoczęły kurs do bierzmowania (3 spotkania czyli 6 katechez), ale go nie skończyły z powodu wprowadzenia stanu epidemii MAJĄ zaliczony kurs i egzamin. Po zakończeniu stanu epidemii będą mogły przystąpić do przyjęcia skaramentu bierzmownia.

Proszę śledzić informację parafialne.

Osoby dorosłe mieszkające  lub przygotowane do bierzmowania na terenie diecezji warszawsko-praskiej, które z różnych przyczyn dotychczas nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania mogą ubiegać się o przyjęcie tego sakramentu w katedrze.

Z terenu Warszawy lewobrzeżnej też przyjmujemy (za zgodą miejscowego proboszcza).

W naszej parafii prowadzimy  kurs przygotowawczy do bierzmowania dla osób dorosłych (urodzonych przed 1999 rokiem, NIE PRZYJMUJEMY MŁODZIEŻY ze szkół średnich).

Najbliższy kurs rozpocznie się po ustaniu stanu epidemii. Nie wiemy zatem kiedy. Wstępnie planowany jest na 18 maja 2020. 

Kurs odbywa się w domu parafialnym (za kościołem, w sali kurialnej, sala po lewej stronie kancelarii).

Zapisy odbywać się będą w dniu pierwszego spotkania od godziny 18:20.

Kurs trwa 6 tygodni. 10 katechez. Od godziny 19:00 do 21:00 . Każdy z kursantów musi uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

 

Zainteresowani muszą przynieść z sobą zgodę proboszcza na przygotowanie poza Parafią oraz do wglądu metrykę chrztu i 50 zł na zakup katechizmu i innych lektur.

•  Terminy:

Sakrament bierzmowania jest udzielny w naszej katedrze
w każdy piątek podczas Mszy św. o g. 18.00 (także podczas wakacji)
/z wyjątkiem: I piątku miesiąca oraz uroczystości i świąt kościelnych/.

Kandydaci do bierzmowania wraz ze świadkiem uczestniczą w odprawie ("próbie") do przyjęcia bierzmowania
w katedrze w piątek o g. 17.30. (gdy wypadają nabożeństwa okresowe -w październiku, maju i czerwcu- wówczas o godzinie17.00)

Obowiązuje elegancki strój!

Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy poprzedzające wybrany przez kandydata dzień przestąpienia do sakramentu bierzmowania w godzinach pracy kancelarii katedralnej przy ul. Floriańskiej 3 /wejście od podwórka/. Nie przyjmujemy zgłoszeń w dniu bierzmowania.

UwagaZgłoszenia bez poświadczonej spowiedzi nie będą przyjmowane!

 

•  Warunki przyjęcia do bierzmowania dorosłych:

Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania odbywa się na nasyzm kursie lub w parafii zamieszkania kandydata w formie spotkań indywidualnych uzgodnionych z miejscowymi duszpasterzami lub spotkań grupowych według zasad przez nich określonych.

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • - zaświadczenie stwierdzające przygotowanie do bierzmowania (wydane przez duszpasterza z tereu archidiecezji warszawskiej lub diecezji warszawsko-praskiej)
  • - potwierdzenie przystąpienia do sakramentu pokuty przed bierzmowaniem
  • - metryka chrztu
  • - zaświadczenie świadka, dopuszczające go do tej godności (świadek jest osobą praktykującą wiarę, zgłasza się do kancelarii w parafii, w której mieszka i prosi kapłana o świadectwo moralności potwierdzające praktyki religijne)
  • - zwyczajowa ofiara związana z kosztami kancelaryjnymi

Zastrzega się możliwość niedopuszczenia do sakramentu bierzmowania w pierwszym terminie z powodu niedopełnienia wszystkich formalności.

Uwaga: Zgłoszenia nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą przyjmowane! Zastrzegamy sobie także prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy weryfikującej jego przygotowanie, w wyniku której kandydat może zostać niedopuszczony do sakramentu bierzmowania!

 

•  Świadek bierzmowania:

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który przygotowuje go do przyjęcia sakramentu oraz pomaga mu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Św., którego otrzymał.

Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.

Funkcję świadka może pełnić inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii. Świadkiem nie może być rodzic kandydata. (kan. 893)

Od świadków, poza zaświadczeniem dopuszczającym ich do tej godności, nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów, oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

 

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH SAKRAMENT BIERZMOWANIA

UDZIELANY JEST BEZ ZMIAN.