facebook
Floriańska 3

Parafia katedralna
św. Floriana i św. Michała Archanioła
ul. Floriańska 3
03-707 Warszawa

tel. do kancelarii (22) 619 09 60
katedra.floriana@gmail.com

numer konta parafialnego 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI

Jesteś tutaj: katedra-floriana.waw.pl » Aktualności
W związku ze zbliżającą się uroczystością Zwiastowania Pańskiego zapraszamy do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Poniżej znajduje się tekst modlitwy.

 

 

W środę 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. Bardzo zachęcamy wszystkich Parafian do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w domu lub innym godnym miejscu.
Chcąc przystąpić do Duchowej Adopcji należy odczytać formułę przyrzeczenia przed Krzyżem lub obrazkiem religijnym i od tego momentu przez 9 miesięcy odmawiać codziennie specjalną modlitwę za dziecko i rodziców oraz jedną tajemnicę różańca.
Treść przyrzeczenia jest następująca:
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
- przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ....................
Treść modlitwy codziennej brzmi następująco:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen."
.
Promujmy Duchową Adopcję, brońmy nienarodzonych.